spodni_stin_mensi_vyska
 
 
 

Mateřská škola Zlín, Lázeňská 412, příspěvková organizace

 
 
 
 

Naše dvoutřídní mateřská škola zahájila provoz v červnu roku 1981. Je postavena na okraji Kostelce v pěkném, zdravém prostředí s výhledem do okolí. Neváhejte a kontaktuje naší mateřskou školu blízko města Zlín.

Vážení rodiče a milé děti. Nejsme mateřská škola s nějakým konkrétním zaměřením, ale naším cílem je, aby všichni zaměstnanci mateřské školy zajistili a zabezpečili spokojenost dětí, dbali na harmonický rozvoj dítěte, jeho osobnosti a především, aby byla veškerá výchovně vzdělávací činnost podřízena individuálním potřebám dítěte.

Máme třídu "Berušek"(5 - 7 let) a "Motýlků" (2-4 let). Zřizovatelem povolený počet dětí je 56. Mateřská škola se skládá z hlavní budovy a hospodářské části. Hlavní budova je dvoupodlažní a v každém patře je umístěna 1 třída s hernou, šatna dětí, WC, umývárna, sklady materiálu, místnost na lehátka a lůžkoviny dětí. V horním patře je ředitelna, v přízemí šatna pedagogického personálu. V obou patrech jsou kuchyňky na vydávání jídel. Do hospodářské části se přechází spojovací chodbou. Zde je kuchyně, sklady potravin, materiálu, kancelář vedoucí školní jídelny, šatny nepedagogického personálu (kuchařky zvlášť), WC, sprcha, archív, vzduchotechnika a kotelna.

U mateřské školy je velká zahrada se 2 pískovišti, průlezkami, houpačkami, skluzavkou, dřevěným domečkem a skladem hraček. Hrací sestavy jsou vyrobeny ze dřeva a kovu. Postupně jsou doplňovány a obnovovány. Zahrada je využitá jak v dopoledních, tak i v odpoledních hodinách. Vlastními silami jsme vybudovaly "svah na sáňkování a bobování",který děti v zimě pokud je sníh, rády využívají.

Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří množství doplňujících aktivit:
  • společné akce rodičů s dětmi za účasti Komise místní části Kostelec – Mikulášská besídka, Karneval
  • divadelní představení, kouzelnické vystoupení v MŠ
  • návštěva akcí pořádaných MMZ
  • výlet, oslavy MDD, rozloučení s předškoláky, závěrečná besídka pro rodiče

Vzhledem k tomu, že mateřská škola představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu, je třeba zajistit dítěti již od útlého věku prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji. Snažíme se v dítěti probouzet aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, ukázat i odvahu, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže.

Naším cílem je vytváření podmínek pro psychický a fyzický rozvoj osobnosti dítěte a to prostřednictvím hravých aktivit. Proto název našeho školního vzdělávacího programu je „HRAJEME SI CELÝ ROK“. 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuálně


 
 
 
 
GDPR-informace naleznete v záložce KONTAKT

Vážení rodiče!
Oznamujeme Vám tímto, že v případě krizových situací, které se mohou dotknout naší mateřské školy nebo ostatních škol, budou veškeré informace dostupné na webu města (www.zlin.eu) v sekci AKTUÁLNĚ.
 
 

Jídelní lístek


 
 
 
 
 
Obrázek (102)(2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty


tel. +420 725 865 324
tel.ředitelka: +420 774 197 128


--> ms.kostelec@seznam.cz
--> Pondělí - Pátek: 06:15 - 16:15

GDPR
Bc. Pavla Štěpánová
pověřenec GDPR Zlínského kraje SMS-služby s.r.o
email: pavla.stepanova@sms-sluzby.cz
tel: 770 600 625

 
 
 
 
Mateřská škola Zlín
 
 
 
 
 
 
 
 

Sídlo firmy

 
Lázeňská 412
763 14 Zlín