Režim dne v naší mateřské škole

 
 
 
 
 REŽIM DNE
Režim dne je společný pro obě třídy, stanovený s ohledem na psychohygienické potřeby aktivity a odpočinku u jednotlivých dětí.

6.15 - 8.00
scházení dětí, spontánní hry, individuální péče, komunikativní kruh

8.00 - 8.30
hygiena, přesnídávka

8.30 - 9.30

pohybové chvilky, zájmové hry, řízené a spontánní činnosti,hygiena,přesnídávka

9.30 - 11.30
pobyt venku- vycházka, pobyt na školní zahradě

11.30 - 14.00

hygiena,oběd, četba nebo poslech pohádek, klid na lehátku, klidové činnosti nespících dětí

14.00 - 16.15
hygiena, odpolední svačina, pohybové činnosti, hry, zájmové činnosti, individuální péče, podle počasí pobyt venku